I Cinesi ndi sturiunu sempri…

cinese cu l'umbrella

 

Ciao a Tutti 🙂 scusati già mi kazziaru pirchi non scrivu avi assai. Tato mi minacciau i morti ripetutamenti, perciò per la mia incolumità fisica sono qui.
In TV l’atru iornu vitti na cosa chi mi fici u sangu acqua, chi sa sulu nci pensu mi si torciunu i bureddi. Di ciainisi si mbintaru nu cazzu i umbreddu chi si poti collegari a Internetti.

Sti du Genialuni u chiamaru Pileus e avi na machina fotografica digitale, u Gps, (chi non sacciu chi cazzu esti….), a bussola digitale (pirchi è risaputu chi in cina si perdunu kandu chiovi) esti ottimu mi si collega a Google Earth e i fotu chi fai ku stu merda i umbrellu i poi spediri all’atri attraversu Flickr.

Non ci vuliva cririri chi mi aivunu focu sti ciainisi. Ora non vorrei dibattere sull’utilità di tale strumento, ne fare della spicciola ilarità, ma mi chiedo……..

Kandu kiovi in cina non hannu nenti chi mi fannu chi mi si collegunu a internet cull’umbrellu?????????????????

vu mmagginati a Riggiu l’umbrellu internet!!!!
ti riva na mail tipo erotica, ti menti ma vardi mentri attraversi a strata, e dato che a Riggiu è risaputu chi guidunu bonu……. CRASH finisti.

Maaaaa io non so proprio che dire se non ….
ma l’umbrella non riparavanu sulu l’acqua!!!!
io comunqui spettu l’ombrelloni cu emule cusi scaricu ra spiagga 🙂 ciao