E’ Ura fatti ‘ZZITU!

anellofidanzamento

E’ Ura fatti ‘ZZITU!

(Trasposizione scapolo-scigghitana

di “Desaparecido” di Manu Chao)

Mi dinnu “E’ ura, fatti zzitu!”
è ‘n ordini, no, non è nu ‘mbitu,
“Ma a cu’ ‘spetti? Ma a cu’ voi?
Ti vogghiu viriri cu neddhu o’ ‘itu!”

“Pensici bonu, ‘chì se no, poi,
mi torni arretu su’…fatti toi.
Ma pensa puru chi hai ‘n’età
e troviti a una ch’è di ccà.”

‘Nsistunu “E’ ura, fatti zzitu!
Iamu, ch’u tempu passa e va,
‘chì quandu si’ quasi rimbambitu,
non la supporti la to’…mità!”

Ma i ‘n’atra parti ‘spettu ancor,
ra me’ cuscenza sentu chiamar:
“Si non è una chi vali ‘a pena,
-dici- fa bonu, non ti ‘nguaiar.”

Mi dinnu “E’ ura, fatti zzitu!”
è ‘n ordini, no, non è nu ‘mbitu,
“Ma a cu’ ‘spetti? Ma a cu’ voi?
Ti vogghiu viriri cu neddhu o’ ‘itu!”

‘Nsistunu “E’ ura, fatti zzitu!
Iamu, ch’u tempu passa e va,
‘chì quandu si’ quasi rimbambitu,
non la supporti la to’…mità!”

Chitativi i sensi, nenti rancor,
pi me’ cunfetti c’è da ‘spittar,
certu, fin quandu sarà distinu,
‘u coddhu ancor v’avi a ‘llungar!

 

“Pensici bonu, ‘chì se no, poi,
mi torni arretu su’…fatti toi.
Ma pensa puru chi hai ‘n’età
e troviti a una ch’è di ccà.”

Mi dinnu “E’ ura, fatti zzitu!”
è ‘n ordini, no, non è nu ‘mbitu,
“Ma a cu’ ‘spetti? Ma a cu’ voi?
Ti vogghiu viriri cu neddhu o’ ‘itu!”

Cu neddhu o’ ‘itu….
Cu neddhu o’ ‘itu…..

  O’ ‘itu nenti
(Sunnu fatti mei, sunnu fatti mei……..)
Cusì staiu bonu

 

Mi dinnu “E’ ura, fatti zzitu!”
(Sunnu fatti mei, sunnu fatti mei……..)

Cu neddhu o’ ‘itu….

(Sunnu fatti mei, sunnu fatti mei……..)

Mi dinnu “E’ ura, fatti zzitu!”

(Sunnu fatti mei, sunnu fatti mei……..)

 

‘Nsistunu “E’ ura, fatti zzitu!

Iamu, ch’u tempu passa e va,

‘chì quandu si’ quasi rimbambitu,

non la supporti la to’…mità!”

 

Chitativi i sensi, nenti rancor,

pi me’ cunfetti c’è da ‘spittar,

certu, fin quandu sarà distinu,

‘u coddhu ancor v’avi a ‘llungar!

 

Mi dinnu “E’ ura, fatti zzitu!”

è ‘n ordini, no, non è nu ‘mbitu,

“Ma a cu’ ‘spetti? Ma a cu’ voi?

Ti vogghiu viriri cu neddhu o’ ‘itu!”

(Sunnu fatti mei, sunnu fatti mei……..).

 ‘U Nonnu