Past’ e Casa!

pastecasa

Past’ e Casa!

(trasposizione dialettale di “Passe em casa” dei Tribalistas)

..e fatti na cantata!!

 

 

Nci ‘oli la farina ‘i ranu,

l’acqua netta ru canali,

e nu ferru, longu e finu,

serbi puru ‘n cocci’ ‘i sali.

Past’ ‘e casa (scigghitana, scigghitana),

Past’ ‘e casa (scigghitana, scigghitana).

I jorna ‘i festa jeu ggenti invitu,

però ‘u vogghiu ‘n pocu ‘i ajutu,

già lu zzucu è priparatu

(p’i tagliatelli o i maccarruni),

nc’è nu boi, è macinatu,

(‘u zzucu è prontu, ‘u zzucu è prontu),

c’è ‘n porcu sanu, è ddha ‘nniatu!

Sai, staju pinzandu chi:

pasta longa o pasta curta,

non importa lu formatu,

se la sira ancor si rrutta,

è pu zzucu, carricatu!

Past’ ‘e casa (scigghitana, scigghitana),

Past’ ‘e casa (scigghitana, scigghitana).

I jorna ‘i festa jeu ggenti invitu,

però ‘u vogghiu ‘n pocu ‘i ajutu,

già lu zzucu è priparatu

(p’i tagliatelli o i maccarruni),

nc’è nu boi, è macinatu,

(‘u zzucu è prontu, ‘u zzucu è prontu),

c’è ‘n porcu sanu, è ddha ‘nniatu!

Sai, staju pinzandu chi:
Nci ‘oli la farina ‘i ranu,l’acqua netta ru canali,

e nu ferru, longu e finu,

serbi puru ‘n cocci’ ‘i sali.

Past’ ‘e casa (scigghitana, scigghitana),

Past’ ‘e casa (scigghitana, scigghitana).

I jorna ‘i festa jeu ggenti invitu,

però ‘u vogghiu ‘n pocu ‘i ajutu,

già lu zzucu è priparatu

(p’i tagliatelli o i maccarruni),

nc’è nu boi, è macinatu,

(‘u zzucu è prontu, ‘u zzucu è prontu),

c’è ‘n porcu sanu, è ddha ‘nniatu!

Sai, staju pinzandu chi:

pasta longa o pasta curta,

non importa lu formatu,

se la sira ancor si rrutta,

è pu zzucu, carricatu!

Past’ ‘e casa (scigghitana, scigghitana),

Past’ ‘e casa (scigghitana, scigghitana).

I jorna ‘i festa jeu ggenti invitu,

però ‘u vogghiu ‘n pocu ‘i ajutu,

già lu zzucu è priparatu

(p’i tagliatelli o i maccarruni),

nc’è nu boi, è macinatu,

(‘u zzucu è prontu, ‘u zzucu è prontu),

c’è ‘n porcu sanu, è ddha ‘nniatu!

Sai, staju pinzandu chi…

 

‘U Nonnu