Paniculi Bugghiuti

paniculi


PANICULI 
BUGGHIUTI

(dedicata a Tina)

 

 

 

INGREDIENTI: ‘na fimmina ca faddetta; paniculi; acqua; sali.

PRIPARAZIONI
Se non aviti rroba di vostra proprietà, ‘mbarcati supr’ a’ machina e ‘nchianati minimu minimiu a’ Mulia.

Tiniti a purtata i manu ‘na burza o –megghiu ancora- nu saccu.

In campagna, appena viriti peri i paniculu spuntari all’orizzonti, firmativi, scinditi e iapriti ‘u cofunu ra machina.

Mintiti a fimmina chi è cu vui mi faci ‘u palu e, pristandu sempri ‘ttinzioni non mi ‘rriva ‘u patruni, schiancati cchiù paniculi chi putiti, ma occhiu a chiddhu chi pigghiati: sunnu bboni sulu chiddhi ca scaffogghia  virdi chiaru o giallu-virdi e chi capiddhi calati. Mi raccumandu, occhiu e’ capiddhi!

Inchitivi ‘a burza o ‘u saccu. In mancanza, usati ‘u scossu ra faddetta ra fimmina chi v’accumpagna, naturalmenti in più viaggi, finu a chi ‘u cofunu si inchi.

Quandu ‘rrivati a’ casa, ‘llargati i paniculi supra o’ tavulu, iarmativi ‘i ‘n cuteddhu e scuppatili, cacciandu eventuali parti malandati (scufuliati, pigghiati ri vermi, ecc.).

Quindi, lavatili e mintitili nta ‘na caddara o –se siti moterni e aviti pocu tempu- nta ‘na pignata a prissioni, finu a candu ndi capunu. Ora, ddhumati ‘u focu (o ‘u gassi), inchiti ‘a caddara (o pignata a prissioni)  r’acqua e cumbigghiati cu ‘n cumbogghiu.

Rassatili mi bugghiunu, ‘mbrocciandu ogni tantu pi pruvari ‘a cottura. Magari ‘ssaggiatili puru, ma non faciti com’ a Giufà.

Quandu i coccia su’ belli caddhusi, sculati i paniculi e rassatili rifriddari pi ‘na para i minuti.

Infini, ‘bbuffatavilli (megghiu se cu l’amici), salanduli a pocu a’ vota, subitu prima ru cunzumu.*

*Importanti! ‘U sali va’ mintutu ropu, pirchì se ‘u mintiti mentri cociunu, i paniculi si ‘ntronunu, addiu travagghi e…..via chi malanovi!