RESURREZIONI

E’ la collira di Diu, dura sulu ‘n istanti,
ma cangia pi sempri la vita di tanti.
Lesta s’abbatti, ti scutola, t’inghiutti,
comu o’ mari in tempesta, di terra ‘i so’ flutti.
Pirdisti famigghia, amici, parenti,
a chi avivi tuttu, a chi non ha nenti.
Di sciancu a tia
cchiù nuddhu ha’ vicinu,
picciriddhu diventi, comu ‘n puntinu.
E fuiri pi strata, a stentu rinesci,
si’ orbu, si’ surdu, cchiù nenti capisci.
E vaghi cusì, comu ‘n cani randagiu,
unu chi non canusci ti fa’ curaggiu.

Ma è troppu forti ‘u duluri chi provi
e scavi ch’i mani, ma non sai chi trovi:
ddhà sutta ‘zziccatu, tra ferru e cimentu
cu guida ‘i to’ mani è sulu un lamentu.

E non sai pirchì, ma è notti e si’ ddhocu,

a truvari genti ancor viva pi pocu.
E’ tanta ‘a fatica e non ti diverti,
s’è morta di schiantu, cu l’occhi ‘perti.
E ancora cchiù bruttu è pi tia stu disignu,
‘chì po’ sulu ‘mbrazzari ‘na bara di lignu.
L’accarizzi a longu e baciandula, ciangi.
Non po’ fari atru, ‘sta storia n’a cangi.

E ch’è friddu ddhu lignu! comu petra ‘i tambutu
e si’ sulu nto mundu, cangiatu, sturdutu.
E ch’ è duru ddhu lignu, cchiù ra petra e ra caci
chi fu casa pi chiddhi, ch’ora dormunu in paci.

S’è smuvutu lu focu, aundi nnata la crosta,
l’aria è tutta un pirchì? senza risposta.
E pensi: chi fazzu? ora aundi mi curcu?
era megghiu mi moru, era megghiu ‘u sepurcu.

Sì, ‘a collira ‘i Diu dura sulu ‘n istanti,
ma poi apri strati, sposta petri pisanti.
E’ ‘u spiritu Soi, chi la terra rinnova
sulu dopu, però, chi ndi menti alla prova.

Poi, comu alla fini ra Santa Sumana
‘na luci si ddhuma nta miseria umana:
di ‘sta Via di la Cruci la finali stazioni,
pi’ morti e pi’ vivi, è la Resurrezioni.