E ‘RRIVAMMU A CENTUMILA!

CANTATAVILLA..

E dopo i 50.000 Clicchi dello scorso 21.11.08, festeggiamo insieme i primi 100.000 visitatori del Malasito con questa trasposizione di “Eravamo in centomila” sempre de grande Adriano Celentano

Eravamo in 100.000 ..iddhi! ..e ora.. puru nui!

Scarricati “Eravamo in 100.000” da MadRingtones.org

100.000 clicchi

Hei! A vui!
Chi nc’è?
Sintiti ccà
Pirchì?
Oh, Malanova!
Non c’è sbagghiu, ‘u viristu comu a mia pirchì
nui simu ccà pi festeggiari
oi ‘rrivammu a centumila
cuntatti, oggidì.

Sunnu sì
‘nteri
Oh, ma mi…
minchia!
Oh Malanova!

Da ‘na parti all’atra nta ‘stu situ si parra cusì,
in manera divirtita
esti cosa risaputa oramai da cinc’ ann’

Spessu ru Scigghiu sì da diri c’è
e ‘stu situ è pi vui pirchì,
da quand’ è natu vuol
da quand’ è natu vuol,
purtarlu strittu o’ cor
‘u capiscistu chi sulu lu Scigghiu c’è
‘u capiscistu chi sulu lu Scigghiu c’è