MalaPanza: I MalaMuffin di Zia Fujico

A grande richiesta ecco la ricetta dei MalaMuffin.. Un dolce MalaMente sempre by Zia Fujico Mine

I MalaMuffin di Zia Fujico

Questi MalaMuffin, vi putiti fari a culazioni anbeci mi vi mangiati ddhi brioscini chini i porcarii (e cà scatta a denuncia i Kinder Ferreru e puru ru’ Mulinu Ianculinu!)…

Difficoltà: ..se ti menti, ‘ncia po fari!

Tempu: na menzurata chiù 20 minuti i furnu (e non chiù…ca currenti custa!) a 180°.

Ingredienti: 3 ova, 1 vasettu i yochet (yogurt), 3 vasetti i farina, 2 vasetti i zzucchiru, 1 vasettu i farina i coccu, menzu vasettu r’ogghiu (tornu a dire chi pi mia l’ogghiu voli riri sulu ed esclusivamenti ogghiu extravergini d’oliva, possibbilmenti ra chiana a chilometri zeru!), 1 bustina di lievitu, na bella cucchiarata i nutella.
Se poi vuliti fari i splendidi, puru a spoglia i ‘cciucculata nira (cioccolato fondente).

All’opira:
Sti “maffi” su’ disbrigativi: prima i tuttu ddhumati u furnu …cusì intantu caddia.
Pigghiati na beddha ciotola randuzza e mintiti l’ova, u yochet (non ittati u vasettu chi vi serbi pi misurari l’autri ngredienti!), l’ogghiu e girati tutti cosi cu na cucchiara i lignu.
N’ta n’autra ciotula ‘mbischiati a farina, a farina i coccu, u lievitu e u ‘zzucchiru, mbiscitati tuttu cosi bbonu bbonu.
Ora mintiti u mbischiatoriu sciuttu (sta a diri i farini, u levitu e u zzucchiru) na cucchiara a vota, nta ciotola ca’ crema r’ova e giriati sempri, a na cucchiara a vota giriandu, finu a chi non vi carunu i bbrazza.
Candu tuttu u siccu è ‘malgamatu, pu’ sì e pu’ no, ratinci na bella sbattuta cù frullatori ‘lettricu (chiddhu chi si usa pi muntari a panna).
Ora spartiti an’ddui u ‘mpastu: unu u rassati iancu e all’autru ci giungiti ddha bella cucchiarata i nutella e girati bbonu.
Pigghiati i formini pi’ “maffi” e i inchiti a cucchiarati ianchi e niri (pa’ par condiscion…), mbischiati.

‘Nfurnati a 180° pi na 20ina i minuti.

A stu propositu vi vogghiu specificari du cosi basilari:
1- U furnu avi arruvari a 180°, av’essiri caddhu, no chi ‘ppena finiti u mpastu u zziccati ‘nto furnu! S’ava stutari a luci rrussa!

2- Pi sapiri se su’ cotti, rricurdativi a prova stecchinu: non prima i 20 minuti (‘nta stu casu puru 15..), cuntrollati a cottura zziccandu nu stecchinu ‘nto mpastu …se nesci sciuttu è cottu!

Ropu cotti, i faciti rriffriddari e vi putiti mmaccari.
Rripetu, facitili rrifriddari.. Gli eventuali ‘ffetti collaterali i nu Maffi caddu caddu ntò stomicu, potete bbenissimo ‘mmagginarli da soli.

MaluTruccu: Se vuliti fari i splendidi, i putiti spinnellari ca’ cciucculata nira, scuagghiata a bagnomaria.

..beh, allura, Bbonappitittu!