MalaPanza: Carbonara light ca’ cucuzza.. questa sconosciuta

 

 

Bentrovati per una nova carcagnata delle.. MaleRiggette by Zia Fujiko.

Sta’vota ndi lattariamu ca’ carbunara lait, ovveru, liggera.. o pu’ menu, vegetariana.

..antantu facitimi riri chi..

Falla comu la voi …sempri cucuzza NON è!

Curriatimi allura, alla scoperta della cucuzza.. questa sconosciuta!

Ovveru, circamu di nobbilitari stu poviru vigitali chi pi tantu tempu fu trascuratu, tantu da essiri relegatu ad ingredienti di urtima categoria, quasi nu cumpanaticu.

Tantu suttavalutatu chi cumpariva supr’è tauli scigghitani sulu scaddhatu o cu’ rrisu, o sirbutu cu na rattata i formaggiu (a gennaiu comu a luglio cu 40°C all’umbra.. e guai se non ta mangi!).

Ma saccomu ammia a cucuzza mi piaci assai e a trovu versatili (pirdunatimi a mala-parola!) ..ma ntà so’ simplicità, jaia a ricerca, ‘rroba ca e rroba dhà, i ‘ncacchi novità. (notata la malarrima?)

Sta’ riggetta si chiama..

Carbunara “lait” ..o se vuliti vegetariana.

Difficoltà: ..puru pi’ storti! (a grande richiesta) e utilissima puru pi sposini i primu pilu chi non sannu mancu friiri n’ovu… (non vi incarricate, c’a Zzia, chianu chianu vi mparati tutt’cosi!)
Tempu: u tempu mi calati a pasta.
Dosi: i soliti 4 cristiani normali o 2 panz’e canigghia (buona per condire 270-300gr i pasta).
Ingredienti: Na bella cucuzza rossaceddha, tri cucchiari d’ogghiu (extravergini…no ripetu cchiu!), sali, pipi niru, n’ovu, na cucchiarata i formaggiu parmigianu rattatu, 120 gr i ricotta. Pasta, cali vuliti, ma ieu cunsigghiu pasta curta.

 

All’opira:

Mintiti ‘u tianu cull’acqua mi bugghi .

Lavati a cucuzzeddha, cacciatinci a simenza e tagghiatila a dadini. N’da na pareddha mintiti dui-tri cucchiari r’ogghiu e faciti friiri a cucuzza a focu vivu, fin’a chi non ddiventa bella croccanti, quindi ggiustati i sali e pipi e stutati.

mulingianafritta1

Accamora l’acqua bugghi, quindi salatila e mintiti a pasta.

Mentri a pasta si faci, pigghiati na suppereddha (no i plastica chi poi se nno va rresta u tanfu i ll’ovu!) e mintiti l’ovu, nu pizzicu di sali e u formaggiu e giriati cu na furchetta mi ddiventa na bella crema, poi ‘nci mintiti a ricotta, bella sciutta, a cucchiarati picculi e ggirati , ma pocu, cantu mi resta ncacchi pezzu mi si viri.

Mantecatura (mantechì???):

Candu a pasta è al denti, a sculati e a ittati nta pareddha ca cucuzza, ddhumati a focu mbasciu e girati mi si cundi cu ddhu bellu ogghiu, poi nci ittati l’ovu ca ricotta e ggiriati e firriati mi si cundunu tutt’cosi boni e mi si sciuga mmostru a crema ill’ova. Se vi pari chi sa sciugau troppu giungiti nautra ina (un pochino) r’ogghiu ..e stutati.

 

A carbunara lait …o quasi …è pronta!

carbonaralight1

..comu vi pari? Si senti u sciauru i ccà. Ssaggiatila e poi mi sapiti a’ddiri!

..come sempre, Bbonappitittu e.. a facci i cu’ si teni!

Zia Fujiko