MalaPanza: Polpettone arrotolato

 

..o per Voi ‘ndiggeni..

Purpettuni ‘ncudduriatu

purpe6

Sta vota, per le MaleRiggette by Zia Fujiko, ndi castrariamu cu nu sicundu.. e sempri pasta si poti mangiari?

Vistu e consideratu chi pari chi turnau u ‘mbernu, oggi mi mi caddhiu ddhumaia ‘u furnu e fici u purpettuni a modu mei, chi nci piaci assai e figghioli..e puru e randi!

Difficoltà: non tanta, ma nci voli mmostru i pacenzia.
Tempo: 30 minuti chiù nautru tantu mi si faci ‘nto furnu a 180°C.
Porzioni: 4-6 persone normali o 3 mangatarii.. (se vi rresta pu iornu ropu è puru chiù bbonu!)

Ingredienti:

500 gr i carni macinata (chiddha chi vuliti: porcu, viteddhu, ‘mbischiata..), 2 – 3 pugna i muddhica (pan grattato) megghiu frisca, 80-100 gr i furmaggiu rattatu, nu spicchiu r’agghiu, putrusinu (prezzemolo), sali&pipi, 2 ova, 3 cucchiar’i latti, 100 gr i prosciuttu, 100gr i proula a fetti, 2 vrustilli (wurstel), 20 gr i burru.

All’opira:

Priparamu u ‘mpastu pi purpetti: nta na suppera mintimu a carni, u sali, u pipi, n’ovu, u formaggiu, a muddhica, u putrusinu e l’agghiu tagghiati fini fini e ‘mpastati, ggiungendu manu a manu u latti, finu a chi ddiventa nu bellu mpastu morbidu ma non mbiddhusu!

Cull’autru ovu, sbattitilu e faciti na frittatina semplici semplici. (Oh.. rissi SEMPLICI! Non nci zzicaati i soliti patati/cucuzzi/pipi/mulingiani ecc. i chiddhi parramu n’autra vota!)

Ora rriva u bellu. Pigghiati nu fogghiu i carta ru furnu o i ‘lluminiu (carta forno o carta stagnola) e mintitila supr’o tavulu. Pigghiati u ‘mpastu ri purpetti e cu nu mattarellu u llargati supra a carta comu na pizza a rettangulu (no faciti troppu rossu chi resta cruru i rintra…)

purpe1

..e ora u cunzati con la famosa tecnica dei 100 piani di morbidizza.. solu a solu.. mintendu prima u prosciuttu , a proula , A FRITTATA e i vrustilli.. u viriti ch’è pulitu?

purpe2

Ora nci voli l’abilità i nu mericu comu a Caminiti: ll’aita ncudduriari (arrotolare su se stesso) comu a nu giurnali, fittu fittu..

purpe3

..e mu chiuriti bbiddhandu bbonu bbonu a carni nte lati, sennò ‘ntò furnu nesciunu i conzi.

purpe4

Fattu u purpettuni, u mintiti nta na teglia cull’ogghiu, e supra u ‘nzivati cu burru. Nci putiti mentiri puru ddù pugna i priseddha se vi piaci, o i patati.. de gustibbussi..

Apoi u ‘nfurnati nto menzu a 180°C pi 10-15 minuti, finu a chi non si culuria, poi mbasciati u furnu a 160°C e finiti a cottura pi nautri 20 -25 minuti. (..chista è a parti aundi n’cioli a pacenzia!)

Dopodichè.. U Purpettuni Ncuddhuriatu ..è prontu!

purpe5

Chi spettaculu.. no? E non vi pirmittiti mi riciti chi sti fotu i fici cu “fotosciocc”.. sulu pirchì vui non fustu bboni mu faciti.. non disperati, chianu chianu.. a Zzia vi ‘nzigna!

Ma pi ora, comu a sempri..

Bonappetittu..  e a facci i cu’ si teni!

Zia Fujiko

U truccu ra Zzia:

No tagghiati subitu, facitulu rifriddari, pirchì sennò si rumpi ..apoi non diciti chi non vu rissi!