MalaPanza: Approfitterolli ca crema ra mè amica “Giusy i Riggiu”.

Oggi vi vogghiu fari nu dolci speciali, chi piaci a tuttu u mundu, in particolari a me maritu Gighen (…non vi lliva riciutu chi sugnu maritata cu iddhu? A Lupin ‘nciu rassaia a Margot …ih ih ih …):

APPROFITTEROLLI ca crema ra mè amica Giusy i RRiggiu…pirchì se non ma ‘nsignava iddha a rigetta pricisa ra crema al cicculatu…ancora era ddha chi sperimentava schifenzii.

Difficoltà: cà nci voli mmostru i sapiri fari…

Tempo: dipendi…se i bignè i ccattati fatti, mbasta na urata, se inveci vuliti fari i splendidi e i vuliti fari vui (comu fazzu ieu…eh eh eh !) ‘nci voli cacchi ura i cchiù.

Porzioni: cu sta rigetta venunu 30-35 bignè…viriti vui…!

Ingredienti pi bignè: 3 ova frischi , appena fatti ra iaddhina, 190 ml r’ acqua, 75gr i burru, 110gr i farina, nu cucchiarinu i zucchiru, nu pizzicu i sali.

Ingredienti pa crema i Giusy: menzu litru i latti, 30 gr i amitu i paniculu (amido di mais),130gr i zucchiru, 300gr i “cacau bitter” (chi iddha ch’è cittadina u catta nte putii specializzati) ma siccomu ieu no truvaia nci mintia 50gr i cacau maru +50gr i ciucculata fondenti i chiddha bbona (almeno al 70% di cacao), quindi o cacau bitter O cacau maru+ciucculata fondenti (…capiscistu? O l’unu o l’autri…nan criru chi zziccati tutti i du cosi?!…). Ieu ggiungia puru nu cucchiarinu i liquori, simu pir diri…Rum o brandy…, e pì finiri na para i cucchi arati i panna muntata.

Pi inchiri i bignè usamu menzu litru i panna muntata, cù sciauru ru cafè (aromatizzata al caffè).

All’opira:

se vuliti fari i bignè, facitili u iornu prima, cusì si riposunu iddhi e puru vui. Se inveci i ccatati pronti peggiu pi vui!

Ddhumati u furnu a 200°.

Pi fari a pasta ri bignè, mintiti supra u focu na tiella cu l’acqua,u burru, u zucchiru e u Sali. Candu bugghi ittati a farina tutta ‘nta na vota e girati forti cu na cucchiara i lignu. Appena u mpastu si indurisci e si faci a palla (1-2 minuti) stutati subitu e continuati a girari nautru pocu. Facitila riffiddari girandu ogni tantu e comu si ntepitisci mbischiatinci l’ova unu a vota (se non si mischia bbonu u primu non mintiti l’autru!) e girati bbonu…vi lorunu i bbrazza? Ancora non viristu nenti!

Cu stu mpastu inchiti na sacca ri dolceri (sac à poche) e supra a nu fogghiu i carta ru furnu, faciti tanti zziringati, non troppu vicini, e nfurnati nto furnu caddu , mi raccumandu,(se no sa mmusciunu e no unchiunu!)DSC05999 .Rassatili mi si unchiunu belli belli e mi si culurunu (circa 20 minuti ) controllabili sempri, candu ddiventunu a culuri ru meli i cacciatie i rassati mi si rifriddunu.DSC06001 Se i faciti u iornu prima, comu vi cunsigghiaia, lassativi nta na suppera cu na surbietta pulita i supra…ne chiuriti chi se no rinvenunu e si rrimoddhunu!

Ora passamu a crema al cicculatu: nta na suppereddha mbischiati u cacau, l’amitu e u zucchiru e giriati bbonu cusì si cerni bella bella. Poi faciti ‘ntiepitiri u latti. Mintiti i cosi sciutti nta nu tianeddhu e girandu sempri , ittatinci chianu chianu u latti tepidu a filu. Ampena chi finiti i mintiri u latti, ddhumati e faciti caddhiari a crema, girandu sempri finu a chi non bugghi…e ncumincia mi ddiventa denza. Mi rraccumandu nommi vi firmati pirchì se no si faci a cagghiozzila ( si formano i grumi)!Ropu 2-3 minuti ru bugghiu stutati e girandu sempri unitinci a ciucculata nira tagghiata a pezzaceddhi e u liquori. Giriati, giriati sempri pirchì ora sava riffiddari e se non giriati e vutati supra a crema si faci a piddhicchia (pellicina asciutta). Candu è fridda vi putiti firmari. Vi lorunu i bbrazza? Si? Bravi, allura laurastu bbonu. Iamu, ssaggiatila cu si va rripigghiati…non è mondiali?…sbagghiaia parola…! Ricimu…non è mondiali 2006? DSC06008

Ora muntati a panna : na para i cucchiari a mbischiati ca crema al cicculatu, e ll’autra a mintiti nta na sacca i dolceri e inchiti a unu a unu i bignè…poi i calati nta crema i ciucculatu e i sistemati nta nu bellu piattu eleganti. Candu sistemastu tutti i bignè u ciucculatu chi rresta nciu ittati i supra …insomma se ancora non vi scuagghiau u cori! Se vi rristau a panna ndi mintiti ncacchi mmostru cà e ddha. I profitterolli su pronti. Mintitili ncacchi ura nto frigorifico …se nci rinisciti…epoi

                                                                                                        BONAPPITITTU!

                                                                                                           Zia Fujiko

DSC06018