MalaPanza: Pasta cu pistu e besciamella.

 

Sempri ra seri “u tempu mi calati a pasta” chistu è nu bellu piattu semplici e veloci, chi fazzu candu ‘nchianu ru mari. …e poi avi i bbonu chi u pusti u putiti fari prima ,cusì llaviti prontu.

Pi diri tutta la santa verità ieu u pistu u fazzu nta na vota e u cungelu nte buccacceddhi i ll’omogenizzati ri figghioli, ma u putiti mintiri puru nte bicchereddhi i plastica cu u tappu. Se siti singul vi cunsigghiu mu mintiti nte vaschetti ru ghiacciu: candu si fici a cubetti ,ropu almenu na iurnata, i cacciati e i mintiti nta na busta i nailonni e i sarbati nto congelatori a picculi porzioni (cusì candu vi serbunu llungati i mani e pigghiati e non nisciti pacci!).

Comunque pi turnari a nui ora vi rugnu a rigetta…

Difficoltà: se ti menti ncia po fari

Tempu : u tempu mi cali a pasta, se u pistu è già fattu ancora menu…

Porzioni: 4 pirsoni normali o 2 ‘nfamati ( per condire 270-300 gr di pasta)

Ingredienti:

Pu pistu: na para i rami i bascilicò (del basilico), nu spicchiu r’agghiu, ogghiu quantu basta, formaggiu parmigianu , pinoli (se vi piaciunu) sali . Ricimu chi a rigetta è chista, ma siccomu ieu usu u pistu congelatu fattu senza u formaggiu (mi piaci friscu…) , u giungiu nta besciamella.

Pa besciamella: na cucchiarina i burru, na cucchiarina i farina , 250 gr i latti, sali, nuci muschiata (noce moscata).

Pasta quali vuliti. A so morti su i lasagni, ma pi tutti i iorna va bbona puru chidda curta.

All’ opira:

Prima i tuttu l’acqua ma bugghi.

Poi priparamu u pistu: mintimu tutti l’ingredienti cu un pocu r’ogghiu….-Ginuvisi stuppativi i ricchi!- …’nta nu robot, nu minipimer, nu frullatori…e frullati ggiungendu a filu l’ogghiu finu a chi non diventa crimusu a gustu vostru.

L’acqua bugghi, mintimu a pasta.

N’to mentri chi a pasta si coci nui facimu a besciamella. Pigghiamu nu tianeddhu cu fundu rossu (un pentolino dal fondo spesso), ddhumamu a focu moderatu e mintimu u burru c’a farina e cu na furchetta giramu bbonu mi s’an corporannu . candu cumincia a friiri mintimu u latti (mi raccumandu no friddu ru frigorifiru !), giramu cu na cucchiara i lignu e spittamu mi cumincia a bugghiri, girandu ogni tantu. Appena cumincia a fari u primu bugghiu,mbasciamu u focu e giramu sempri, pirchì se no a farina si faci a cagghiozzula (si formano i grumi). Girati sempri, finu a chi non diventa na bella crema denza e liscia ( na para i minuti…) e poi stutati. Ggiungiti u sali e a nuci muschiata rattata e pi cu usa u pistu congelatu senza formaggiu, ggiungi ora na bella rattata i parmigianu e gira.

Priparata a besciamella , ittatinci rintra u pistu e girati, cusì siccumu nto pistu ncè l’ogghiu, non si faci subitu ddha piddhicchia brutta supra a crema .

Sculati a pasta, cunditila cu stu sughettu e …….bonappitittu!

                                                                                                                   Zia Fujiko

DSC05961