MalaPanza: Nzalata i risu equosolidali ovvero “abbiamo RISO per una cosa seria”.

 

Tempu arreru , facendu a spisa, iva fattu n’offerta a FOCSIV( www.focsiv.it) : bravi ggenti, volontari ,chi fannu serviziu internazionali, e chi promuovunu (scusati a mala parola!) u commerciu equosolidali. ..comu ? Puru vui a facistu? Facistu bbonu! Ieu sacciu chi siti genti i cori! Comunquemente, in cambiu i ll’offerta mi resuru ‘n paccu i risu a llonghinu, cu ddu belli figghioli niri chi rirunu ndo paccu: si chama risu thai.

Oggi chi fici stu caddhu chi mmancu li cani…mu rricurdaia, ddha sarbatu nto stipu , e cusì u pigghiaia e fici na bella ‘nzalata i risu, chi rinfrisca a bbucca e chista in particulari ,puru l’anima!

Difficoltà: nuddha…se facistu l’offerta pi sti poveri iangiuleddhi…Se na facistu e vi girastu i llautru latu…fatti vostri e ra vostra cuscenza!

Tempo: 20 minuti i cottura ru risu+ u tempu mu cunzati.

Porzioni: i soliti 4 cristiani i cori

Ingredienti: 350 gr i risu thai, na buccaccia i suttaceti (un barattolo di sottaceti o di condiriso), 2 scatuli i tunnu, na scatula i paniculu (mais), 100 gr i livi, 2 prustel (wurstel),3 cucchiari i citu mbalsamatu (aceto balsamico).

All’opira:

Scaddati u risu…nci voli circa 20 minuti. U risu thai è chiddu chi non si spaci (non scuoce), quindi iati tranquilli! Ampena è cottu u sculati e u passati sutta a l’acqua fridda, cusì si ferma a cottura e di rifridda prima .

Mintiti u risu nta na bella nzalatera e u cunzati: tagghiati i sottaceti e i livi picculi picculi, i fruste i faciti a rundella, u tunnu u sfarinati (sbriciolate), mintiti u mais e pi finiri u citu mbalsamatu. Tanti nci mentunu u zafferanu, autri a maionesi, ma ieu u preferisciu cusì.

DSC06180

 

Mintitulu ndo frigurificu pi na para r’uri e poi sirbitilu.

 

Se poi vuliti fari i splendidi scic, putiti mintiri u risu nde furmi pi budini, o chiddi ri muffi (muffins)…o comu fici ieu, nde furmi i plastica ra ricotta …scacciati bbonu e rassati sempri na para r’uri nto frigu.

DSC06187

A ‘nzalata i risu equosolidali è pronta!

Bonappitittu!

                                                                                                                  Zia Fujiko