MalaPanza:Pasta ca cucuzza a modu mei

 

… a modu mei pirchì è na pasta chi nasciu cusì… sula… tra nu sperimentu e nautru… pi circari i non friiri troppu a caliari…ddha, na ura,  ravanti a pareddha. E poi puru pi cunzumari ddhi cantara i  cucuzza chi me soggiru mi porta i ll’ortu ( figghioli se non su biologichi chisti!). Infattamente a congelu puru, ropu fatta, cusì ll’haiu sempri ndo bisognu!

Difficoltà: pavimentu pavimentu (terra terra)…

Tempu : a solita menz’ura turnandu ru mari

Porzioni: e chivuricu a ffari??? 4 e non di più.

Ingredienti: du’ cucuzzeddhi, tri cucchiari r’ogghiu, agghiu, rriniu, sali, pipi niru,  bascilicò oppuru na bella cucchiarata i pistu, 270 gr  i pinni.

Comu viriti vicinu all’ingredienti non truvati cchiù u nomu in talianu…  ma non vi pistati a facci amici extracomunitari… pirchì a zia vi fici nu rrialu:

zia Fujiko ddivintau internescional

… a fini ra rigetta infattamente putiti truvari a stessa rigetta scritta in lingua italica, per i non parlanti (… u nostru idiota calubru)… cusì puru vui straneri i Torinu, Milanu, Firenzi e soprattuttu Abbiategrasso e provincia, putiti tutti capisciri e fari i malariggetti ra zia… Inzomma chiù malerigette pi tutti!

All’opira:

Mintiti l’acqua pa pasta …. chista è l’urtima vota chi vu ricu: i ora ampoi vi lliti ricurdari suli!

Lavati i cucuzzeddhi e tagghiatili a pezzaceddhi longhi , tipu ccendiri, cusì.DSC06098

Pigghiati na pareddha, nci mintiti l’ogghiu e l’agghiu e cuminciati mu faciti suffriiri.

Ampena si cumincia a culuriari nci ittati a cucuzzeddha, mintiti sali, pipi e rriniu e girati bellu bellu. Iazati u focu e girati o spissu, pirchi a cucuzza sava ffarii bella brusciateddha, no gnagnarusa… a menza cottura mintitinciu bascilicò tagghiatu finu. Se inveci aiti u pistu nciù ggiungiti all’urtimu.

Candu a cucuzza è bella cotta  cusì, stutati e ggiungiti u pistu ( pi cù nci piaci)… 

DSC06101

Sculati a pasta, a ittatinta pareddha, giriati tuttu cosi e all’urtimu nciggiungiti na bella mangiata i parmiggianu.DSC06103

A pasta ca cucuzza a modu mei è pronta! U sciauru parra sulu.!

 

DSC06106

                                                                               Mangiati chianu chianu nommi va ‘ngruppa

                                                                                                                   Zia Fujiko

                                                                                                                    

 

Malarigetta  in idiota italico:

Pasta con la zucchina a modo mio

Ingredienti per 4 persone: due zucchine, aglio, 3 cucchiai di olio EVO (extravergine di oliva), sale, pepe nero, origano, basilico o in alternativa un cucchiaio di pesto, 270gr di pasta corta.

 

Procedimento

Lavare bene le zucchine sotto l’acqua, spuntarle e tagliarle a listarelle, tipo fiammifero.

In una padella antiaderente fare soffriggere l’aglio con i tre cucchiai di olio, fino a che comincia a colorarsi, quindi unire le zucchine e aggiustare di sale e pepe, unire l’origano.

Cuocere a fiamma vivace girando spesso: la zucchina si deve abbrustolire ma non bruciare.

A metà cottura unire il basilico tagliuzzato; se si preferisce il pesto invece, unirlo a fuoco spento alla fine. Dopo15-20 minuti la zucchina è pronta.

Scolare bene la pasta e unirla alla zucchina trifolata in padella, mantecare bene unendo qualche cucchiaio di parmigiano grattugiato e servire.

In alternativa si può aggiungere qualche cucchiaio di panna, o mozzarella a dadini.