CHINOTTI

chino2

(Trasposizione scigghitan-digestiva di

“Di notte” di P. Carone)*

*Dedicatu a me’ cumpari Fortunatu, iniziatore della malatribù chinottifera

Chinotti e ‘i mala ‘ccasioni tu, cchiù non ci pensi, chinotti.

Chinotti e, ‘u dicu a tia, par chi ripigghi ‘i sensi, chinotti.

 

Chinotti, fannu beni se non haiu digeritu, chinotti.

Chinotti su’ ‘a sarbizza, ora l’haiu capitu, chinotti.

 

Chinotti ‘a strura smorza. Ad avirni, ‘u bisognu sì c’è

 

E menu mali, chi se ti senti mali, ‘u so’ gustu c’è.

E menu mali e chi sapur speciali nto so’ gustu c’è.

E menu mali chi ‘nt’ogni so’ schizza ddhu ‘maru c’è.

Menu mali chi quantu cchiù ndi ‘nghiuttu, cchiù megghiu è.

 

Chinotti e ‘u mundu è a postu, sì staiu già rirendu, chinotti.

Chinotti, hannu ‘n sapuri, sai mi sta piacendu, chinotti.

Chinotti sì berrò e ‘u gghiacciu cu limuni annessi nci su’.

 

E menu mali, chi se ti senti mali, ‘u so’ gustu c’è.

E menu mali e chi sapur speciali nto so’ gustu c’è.

E menu mali chi ‘nt’ogni so’ schizza ddhu ‘maru c’è.

Menu mali chi quantu cchiù ndi ‘nghiuttu, cchiù megghiu è.

 

E poi se t’attira, ancora, ru coru resta sempri fora,

‘ggiungi ‘u rum, ma sulu ‘n velu, mbivi, prestu, e sai chi è!

 

E menu mali, chi se ti senti mali, ‘u so’ gustu c’è.

E menu mali e chi sapur speciali nto so’ gustu c’è.

E menu mali chi ‘nt’ogni so’ schizza ddhu ‘maru c’è.

Menu mali chi quantu cchiù ndi ‘nghiuttu, cchiù megghiu è.

 

Chinotti ha’ ordinari, sì mi l’haiu signatu: chinotti.

‘U Nonnu