MalaPanza: Carizzi o’ limuncellu (sulu pi genti ntelligenti!)

 

U sacciu , u sacciu chi vi rissi chi furnu non da ddhumamu…però se propriu llima fari facimulu pi na cosa chi vali a pena…. comu a sti picculi, innocenti quatretti i ceramica: parunu a chiddhi chi non ci curpunu, senza crema, senza panna…. Se i viriti supra a na spasa, ammenza e’ cannola o e’  pasti  tutti culurati, cà frutta o ca ciucculata, mancu i considderati

Iddhi non hannu culuri brillanti o munzeddhi i panna mi vi tirunu l’attenzioni… i pigghiati all’urtumu, candu finiru tutti llautri cosi e ancora aiti a ‘ngulia chi vi chiama… ma candu i mintiti nta bucca… Oh focu randi! Prima sintiti u ruci, poi u limuni e a fini l’esplosioni ru limuncellu chi vi ‘mbriaca i tutti i maneri… Non ci sù paroli… sanna sulu pruari…

Sti carizzi sù mpocu comu a mia…forsi apposta mi piaciru tantu a prima vista, ampena truaia sta ricetta nto Uebb!

Ingredienti: 3 ova, 2 limuni, 100gr r’ogghiu i semi (i mais o soia), nu biccheri i limoncellu, 100gr i farina, 100 gr i zucchiru, 50 gr i fecola i patati, na bustina i lievitu, 100gr i zucchiru a velu, 15 gr i burru.

.All’opira:

Muntati l’ova cu zucchiru, poi ggiungiti l’ogghiu, u zzucu i nu limuni e a scorcia rattata e cuntinuati a muntari. Nta na suppera mintiti a farina, a fecula e u levitu e mbischiati bbonu.

Poi ggiungiti sta miscela sciutta ( passata cu nu sculinu fittu) a chidda liquida, sempri girandu bbonu cu frullinu.

Pigghiati na teglia ( 25 x 33 , i 8 porzioni, puru i chiddhi i luminiu chi poi si iettunu ), mintitinci a carta ru furnu e poi mintiti u mpastu chi è chiuttostu liquitu.

Nfurnati a 180° pi 15 minuti , poi mbasciati a 160° e finiti a cottura pi nautri 10 minuti.

Faciti riffriddari e tagghiatila a quatretti. Pigghiati na ziringa i chiddha ri punturi…si si …propriu i chiddha chi si fannu i voltarèn…capiscistu bbonu… cacciatinci a ugghia e a inchiti i lumuncellu. Apoi nci zziringati u limuncellu ( 2cc, non chiù) o centru i ogni quatrettu e u rassati mi si nzuppa bellu bellu .

Ora pi finiri facimu a glassa i limuni:  sprimiti menzu limuni e ggiungiti u zucchiru a velu ggirandu forti, e u burru. Avi a viniri na crema ianca….ianca nò trasparenti…chi non ava sculari candu a mintiti supra e quadretti.

Cu na cucchiara  mintiti supra a ogni quatrettu ‘n pocu i glassa e finiti cu na rattata i scorcia i limuni.

DSC05925

I CARIZZI O’ LIMUNCELLU sù pronti….hannu nu sciauru chi non vu pozzu spiegari…DSC06294

                                                                                                                Ssaggiati e viriti!

                                                                                                                                                                                                                                           Zia Fujiko