MalaPanza: ‘Nzalata i Pruppu Paul (l’originali!)

 

Ieri matina mi bussau a porta nu piscaturi ricendumi “Zia Fujiku, zia Fujiku haiu na cosa pi tia!” e cusì ricendu mi mmustrau na cannistra . U sapiti chi ‘ncera intra? U pruppu Paul in persona personalmenti, chi mi rissi (… ormai in fin di vita, u maru…) “Zia comu urtimu desiseriu, vogghiu fari na bella morti! Cucinimi tu!”. E muriu.

U piscaturi mi cuntau chi lliva truatu ammenzu e nassi ddha matina, già menzu mortu, e chi nciva cuntatu chi avi na settimana chi era muribundu, pirchì duminica scorsa, pinzandu chi a Spagna mundiali non ndi vinciva, prima mi finisci a partita , su vuluvunu già bugghiri. Cusì , siccomu iddhu era ‘ntelliggenti averu, capisciu, nisciu ra vasca e si ittau ra finnestra ( chiddhu chi cumpari a televisioni è na contrufigura!), iandu a finiri nto murettu vicino o portu…menu mali chi vitti a nu baddhanti chi u iutau mi si ietta a mari…ma era feritu.

NNatau e nnatau, ncuntrau pisci spata, tartarughi, medusi, pisci cani e puru nu pisci pagliacciu chi circava a sò figghiu… finchè non rruvau cca e nfamatu pi com’era vitti l’isca nta nassa e non resistiu… Candu u piscaturi u truvau era suffirenti e nci rissi chi vuliva essiri purtatu nti mia… mi faci na bella morti… e cusì u ccuntintaia e priparaia sta bella nzalata.

Ingredienti: Nu bellu pruppu…ma puru dui , tri, cantu vuliti….agghiu, ogghiu, pipi niru, sali, limuni, putrusinu o bascilicò, na caroteddha.

All’opira:

Mintiti u pruppu nta nu tianu cu ll’ACQUA FRIDDA e u sali e  ddhumati u focu.

I candu cumincia a bugghiri calcolati chi mi si coci hanna passari almenu 40-45 minuti, a ssicunda i cantu è rossu u pruppu.

Mi siti sicuri ch’è cottu, nfurchettatinci a coppula (… e cà cu faci bbattuti è n’omu mortu!):

se a furchetta percia bbona e senza sporzu voli riri ch’è cottu.

Stutati u focu e facitulu riffriddari nta sò stessa iacqua.

Candu è friddu u tagghiati a pezzi picculi e u cunzati cu l’agghiu, u pipi, n cacciu i sali, u zucu ru limuni l’ogghiu e a caroteddha tagghiata  fina.

A ‘NZALATA RU  PRUPPU PAUL è pronta.DSC06383

Ncià mmanca a parola, o maru! Però chi bella morti chi fici…!

DSC06378 

                                                                                     

                                                                                                     Bonappitittu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Zia Fujiko