MalaPanza:Polpettine alle mmendule con contorno di caponatina di Montalbano.

 

Figghioli e chi v’è diri? CChiù i chistu! Oggi dalla Sicilia con furore due rigetti o prezzu i una: purpetti alle mmendule, la cui rigetta mi fu inviata dalla mia cara amica sigilianissima Tina quarche tempu fa. Iddha mi riciva ma provu, ma ieu , donna di poca fedi, rrimandava ….finu a ieri…TINA…TINA MI SENTI????? I TO’ PURPETTI SUNNU A FINI RU MUNDU!!!!!!!!!!!

Criritimi se vu ricu…. eccezziunali è diri pocu ….!!!! Mondialissimi!

E poi a capunata… chi tutti canuscimu… ma chista è na capunatina veramenti speciali ….è chiddha i Montalbanu…no, no u paisi…Montalbanu u commissariu…propriu iddhu! A rigetta ma resi a so amanti ….chi pi motivi i praivasi non pozzu nominari…vi ricu sulu l’iniziali ..E.B….

A capunatina ncia vogghiu dedicari a mè amica Emilia… iddha  sapi  u pirchì…:***

PURPETTI ALLE MMENDULE ( ricetta di Tina a sigiliana)

Ingredienti: 500 gr i carni macinata, 100gr i mmenduli senza scorcia, 150gr i fontina( ieu nci mintia a caciotta nfumicata), 2 ova, putrusinu (ieu bascilicò), cipuddha, sali, muddhica pi mpanari, ogghiu.

All’opira:

Prima i tuttu, pigghiati na bella pareddha e faciti ntostari i mmenduli pì 5 minuti. Facitili rriffriddari e frullatili. Mamma chi sciauru…! Ieu ll’aiva puru già frullati e i mbischiaia!

DSC06564

Nta na suppera mintiti a carni, u sali, i mmenduli frullati, l’ova , a cipuddha e u bascilicò tagghiati fini e u furmaggiu tagghiatu finu puru iddhu.

DSC06572

Mpastati tuttu cosi comu pi purpetti normali e poi faciti i purpetti e i passati nta muddhica. Se vi pari troppu fittu u mpastu, mintiti na cucchiara i latti, se è troppu moddhu una i muddhica.

Ora su pronti pi essiri frijuti.

DSC06577

 

 

CAPONATINA DI MONTALBANO ( dedicata alla Sig.ra E.B. l’amante…)

Ingredienti: na cipuddha, 3 pipi tundi , 5-6 pumaroreddhi i Pachinu, na manciata i pinoli, 3 mulingiani, ‘n pugnu i livi (niri o virdi è u stessu…), menzu biccheri i citu iancu, tri cucchiarini i zucchiru, sali, bascilicò, ogghiu EVO.

 

All’opira:

I primi i tutti, mundati i mulingiani, tagghiatili a cubetti e mintitili sutta sali, pi na menz’ura.

DSC06563

Pigghiati na pareddha, mintitinci 3-4 cucchiari r’ogghiu e faciti suffriiri a cipuddha tagghiata fina, quindi nci ggiungiti i pipi (lavati, pulizzati ra simenza e tagghiati a fettini).

Faciti cociri a focu moderato e ampena si culurunu mintitici i pumaroreddhi tagghiati an quattru e faciti cociri, girandu ogni tantu.

DSC06566

Comu si cunzuma l’acqua ri pumaroru, mintiti i pinoli , i livi tagghiati a rondelli e u bascilicò, faciti nzapuriri e stutati.

DSC06570

Ora pigghiati a mulingiana, sciacquatila bbona, e a frijiti nta nautra pareddha.

DSC06575

Ripigghiati a pareddha chi pipi e unitinci i mulingiani fritti, ddhumati u focu e facitili nzapuriri du minuti, quindi ittati nta pareddha u menzu biccheri i citu, cu intra u zucchuru giratu bbonu, e iazati u focu, girandu, mi evapura bbonu u citu.

Cuntinuati a cottura finu a chi non si cunzuma u liquitu e stutati.

DSC06576

Naturalmenti a capunatina va mangiata fridda.

Vi ricu sulu chistu: mentri a faciva rrischiaia du o tri voti u “svenimentu pi sciauru fora misura”. Quindi siti vvirtuti!

 

… e chistau è u piattu finali!

DSC06584

                                                                                                          BONAPPITITTU!

                                                                                                                   zia Fujiko