MalaPanza: Risottu satizza e cucuzza(…i porcu!).

 

Bonasira e bentruvati … l’autunnu si cumincia a fari sintiri e inziemi e iurnati chi si ‘ncurciunu, o friscu e a ll’acqua i cielu, pi furtuna ndi porta puru cosi bboni: fungi, castagni, racina e naturalmenti a nostra cara amica cucuzza i porcu… chi na vota ‘nci mintiru stu nomu pirchì a ritinivunu nu mangiari i nenti e ncia raunu pi mmangiari e porci (o’ stooooooorti!), mentri pi fortuna, ncacchi ntelligenti a ‘ssaggiau e capisciu chi autru chi porcu! …e da allora a nobilitammu…forsi puru grazi e nostri frati mericani chi a rindiri famusa ca festa i  Allouinni..

Ma iamu a nui e a nostra rigetta:

RISOTTU SATIZZA E CUCUZZA

Ingredienti: 350 gr i risu, 300 gr i satizza, 500 gr i cucuzza i porcu, agghiu, ogghiu, broru vegetali (priparatulu prima cu chiddhu c’aviti…patata, carota …nenti dadu, chiuttostu acqua schitta!), furmaggiu parmiggianu, 20 gr i burru, menzu biccheri i vinu iancu.

 

All’opira:

Pigghiati nu bellu tianu i chiddhi mbasci e faciti suffriiri l’ogghiu cu l’agghiu. Ampena si culurau, mintiti a satizza senza bureddhu, (cioè a tagghiati i longu, a iapriti e a liberati….) e a faciti cociri a focu vivu mi si abbrustulisci bbona, spumati cu vinu iancu e faciti evaporari.

DSC07550

Ora mintiti a cucuzza tagghiata a dadini, ggiustati i sali , a girati e a rigirati e poi a faciti cociri cu u cumbogghiu, finu a chi non si mmorbidisci e si sparina.

DSC07551 DSC07552

A stu puntu cacciati u cumbogghiu e mintiti u risu.

DSC07553 DSC07554

Giratulu bbonu e facitulu ntostari na para i minuti, quindi nci mintiti na para i coppini i broru caddu ( o acqua se non l’aviti…) e girati sempri nommi si ttacca. Faciti cociri u risu, ggiungendu u broru e girandu sempri.

Candu vi pari cotto( ropu circa 20 minuti….) stutati e mintitinci u burru e du pugni i parmigianu, girati e mintiti u cumbogghiu.

DSC07555

Rassati ripusari nu minutu e sirbiti.

DSC07559

 

Bonappitittu e candu vu mangiati biniricitimi!

                                                                                                  Zia Fujiko