MalaPanza: Bbonu comu o pani ovveru facimu u pani i casa?

 

Bonasira a tutti l’amici ! A settimana passata vosi fari pa prima vota u pani i casa… si , propriu u menzu chilu, chiddhu chi candu è caddu caddu inchi i sciauru tutta a casa, chiddhu chi candu u ccatti o furnu, a mmostru a vota, fina mi rrivi a casa, tu mangiasti tuttu!

Pi diri a virità u pani è unu i ddhi cosi semplici semplici ma rifficili rifficili, pirchì sava sapiri fari, cusì pu si e pu no… no fici mai…! Poi truaia sta rigetta  ( dal blog La Cucchiarella) chi mi piaciu subbutu pirchì è veloci e facili e u fici…e mi nisciu propria bbonu…!!! Tempu mi sa rifridda si llivunu già mangiatu!

Ingredienti (pi tri quarti i chilu i pani) : menzu chilu i farina ( 400 gr i farina 00 e 100gr i farina MANITOBA…chè na farina mericana rinforzata, ma a truati o supermercatu!), 370 ml r’acqua tepida, 12 gr i levitu friscu (nto cubettu), nu cucchiarinu i meli, du cucchiarini i sali, farina i simula .

All’opira:

Faciti sciogghiri nta ll’acqua tepida u levitu e a cucchiarina i meli.

DSC07775 DSC07776

Mbischiati i du farini nta na suppera e poi girandu cu na furchetta veloci veloci, ggiungiti l’acqua chianu chianu, sempri girandu, finu a chi na finiti.

DSC07777 DSC07778

Candu ggirastu e malgamastu farina e acqua, mititi u sali e faciti malgamari puru a iddhu.

DSC07779 DSC07780

A fini, ropu na para i minuti i mpastamentu ca furchetta (5-6 minuti i candu cuminciastu a mintiri l’acqua nta farina…) a pasta è pronta: ava essiri mbiddhusa e moddhacchia, sponziatila cu bbondanti farina.

Ora cumbugghiatila bbona ca carta trasparenti (pellicola) e a faciti llevitari pi na ura e menza.

Candu passau stu tempu a pasta ava essiri bella llevitata.

DSC07781 DSC07783

Ora pigghiati na teglia antidirenti (antiaderente) mintitinci  na para i cucchiari i farina i simula (di grano duro) e delicatamenti faciti sciddhicari a pasta nta teglia, circandu mi mantiniti u mpastu nta stessa pusizioni .

DSC07782 DSC07784

Poi cu nu cuteddhu o na spatula nfarinata a putiti tagghiari an du pezzi se no vuliti sanu u pani.

DSC07785

Sponziati ancora ca farina i simula e zzicati a teglia nto furnu friddu (sintistu bbonu, nto furnu friddu!) e ddhumati u furnu a 240° pi menz’ura . Candu passau u tempu stutati e rassati u pani rintra o furnu pi nautra cinchina i minuti.

DSC07786

Niscitulu e cumbugghiatilu cu na surbietta i rrobba, mi si rifridda…sempri se prima non nci ittastu ncacchi muzzicata e va brusciastu i mussa…!

DSC07789

Se poi vu mangiati caddu caddu cunzatu ca pumaroru e nu pezzu i furmaggiu i casa…allura viriti u Paravisu…almenu cu n’occhiu!  

                                                                                                    Pruatilu e mi sapiti a ddiri!

                                                                                                                   zia Fujiko