MalaPanza: Sofficini MINEdus… il sorriso che c’è in te! ( …a facci i Carlettu!)

 

Havi na pocu i iorna chi me figghia a piccula, chiddha chi non mangia nenti, chiddha chi l’è pasciri, chiddha chi se non nciu rinnu sa sperdi mi mangia… iddha ,propriu iddha mi rici : “Mamma mi fai i sofficini, quelli di Carletto???”… o figghioli mei, cu tanti cosi belli, bboni e genuini iau mi mi cerca giustu giustu ddhi porcherii (senza offisa pi nuddhu…ma sapimu chi nci mentunu ddha intra????) raundi nesci  na saramita cu ll’occhi i fora ????

E chip’a fari, sicundu vui??? Na ccuntintava???? Propriu a iddha chi ccampa r’aria, i latti e i pasta ianca??? Certamenti ne putiva ccattari, e chi faciva , nci cattava ddhi porcheri a nnucenti???? E cusì gira i cca e varda i ddha, truaia na bella rigetta ndo uebb e a pruaia subbutu.

SOFFICINI MINEDUS:

Ingredienti (pi 10 sofficini): na tazza i farina, na tazza i latti (ma senza biscotti! ehehehe!), na cucchiara i burru, na cucchiarina i sali, besciamella, menza muzzarella , fungi sutt’ogghiu, pumaroru cuncintrata, nu pezzuceddhu i prouluni ( o chiddhu chi vi piaci megghiu: carciofini, nduja, prosciuttu, speck, na coscia i pollu, nu cupertuni…inzomma chiddhu chi vuliti!), nu ovu e du pugna i farina i paniculu.

All’opira:

Mintiti nta na tielluzza u latti e u burru, mi si sciogghi. Candu u burru si fundiu e u latti cumincia a bugghiri, stutati u gas e ittati intra o latti a farina, nta na vota,

DSC08145 DSC08146

 

e girati girati, finu a chi non si faci comu na palla. Facitila ntiepidiri, a lavurati chi mani e a faciti beddha a palla (un minuto) e poi a faciti riffriddari rututtu, cumbugghiata ra carta trasparenti. Nto mentri faciti a besciamella ( a rigetta a truati cca) o se siti malifaticanti ccattatila pronta.

DSC08147 DSC08149

Candu a palla i mpastu sa riffriddau, stiditila fina, cu nu mattarellu e poi cu na tazza faciti 10 rutundi e nto menzu i ognunu nci mintiti na cucchiarina i besciamella e na para i pezzi i muzzarella, poi a sicundu ru gustu finali, ggiungiti dadini i furmaggiu pruvuluni…

DSC08154 DSC08157

cuncentratu i pumaroru (pi gustu pizza!)…. o fungi ….

DSC08155 DSC08156

Poi cu delicatezza i piegati a menzaluna e i scacciati nte bordi cu itu. Poi i passati prima nta ll’ovu sbattutu e poi nta farina i paniculu (chiddha pi fari a polenta).

DSC08158 DSC08159

 

Non vi pari propriu nu sofficinu veru, i chiddhi ca saramita????? Ropu chi i mpanastu tutti i putiti friiri nta pareddha o puru i zziccati nto furnu a 200° pi na menz’urata.

DSC08161 DSC08162

Ecculi pronti!

DSC08165

U sintiti u sciauru? U viriti chi bellu conzu VERU…???? No comu a chiddhi ccattati chi hannu sulu u sciauru ri fungi o ra pumaroru!

DSC08164 

Me figghia si mangiau chiddhi ca puraroru…e fici puru u bissi!

Pi singuli o pi cu nci piaciunu assai ma non voli fari stu trafucu tutti i voti… vi ricu chi si ponnu congelari cruri (cioè prima mi si frijunu) cusì candu vi veni u spilu….: “Sofficini MINEdus…il sorriso che c’è in te!” …. a facci i Carlettu!

                                                                                                          sempre vostra

                                                                                                           zia Fujiko