MalaPanza: I mè biscottini ri visiti!

 

Si..pirchì candu è fari na visita, nu doveri, nu rrialu,  i fazzu sempri e non mi trarisciunu mai! Parunu propriu chiddhi ra dolceria e cu’ i pruau sindi nnamurau. …E propriu pi cchistu, pirchì tanti ma circaru, ora vi mentu a rigetta cusì non iati mancu vui cchiù a dolceria..! (…e si, chi già cu Findus e Mecchidonald simu chi carti a manu r’abbucati!).

PASTICCINI I FROLLA MUNTATA (rigetta originali i Monny, modificata a  gustu mei)

Ingredienti: 150 gr i burru morbitu (llita cacciari na menz’urata prima ru frigurificu!), 75 gr i zucchuru (a velu o semulatu va bbonu u stessu) , nu ovu, 225 gr i farina, menza bustina i levitu, nu pizzicu i sali, nu cucchiarinu i rhum , nu cucchiaru i latti (se aviti figghioli nenti rhum e mentiti nu cucchiaru e menzu i latti in tuttu), poi pi decorari marmellata, zucchuru a velu, ciucculata fundenti, granella i noccioli….insomma chiddhu chi vi piaci.

All’opira: Muntati u burru mmorbiditu cu’ zucchuru, finachì non diventa na crema.

DSC08307DSC08309 

Ora ggiungiti l’ovu e cuntinuati a muntari cu frullinu. Candu l’ovu si ncorporau bbonu, ggiungiti u rhum e u latti.

DSC08313 DSC08314

Nta na suppera mbischiati a farina e u levitu, poi i ggiungiti a crema i burru a mpocu a vota, mbischiandu a manu cu na cucchiara i lignu o na spatula, finu ma ggiungiti tutto. Ora a frolla è pronta .

DSC08316 DSC08317

Ava essiri moddha moddha…infatti i biscotti llita fari ca sparabiscotti o cu  saccaaposc …Comu chi ssù sti cosi???? A sparabiscotti è nu cungegnu curiusu chi pari na pistola e spara…i biscotti!!!!

DSC08294 DSC08319

U saccaaposc è a siringa pi dolci…ma moddha…si menti u mpastu e si zziringa supra a carta i furnu o supra a teglia.

Allura turnandu a nui…mintiti u mpastu nta siringa, nda sacca o aundi vuliti e poi zziringati i formi chi vi piaciunu….

DSC08320 DSC08324

…e nfurnati nto furnu caddu a 250° pi na para i minuti, poi u mbasciati a 200° e faciti cociri pi 10 minuti…standu attenti nommi sa brusciunu.

Facitili riffriddari pirchì ampena spurnati si rrumpunu…ma candu sa rifriddunu venunu o postu.

DSC08326 DSC08329

Candu su friddi i putiti vistiri: chisti su sulu chu zucchuru a velu….

Chisti su a fantasia fatti cu saccaposc: bagnati nta ciucculata e nte granelli,ca nutella nto menzu, o sulu bagnati nta ciucculata nira.

DSC06674

Qui in versioni “occhi i boi”, zziringati nte pirottini i carta, na puntina i marmellata e poi nto furnu!

DSC06410

DSC06425

                                                                                                  Pruatili e viriti se vi ricu fissarii!

                                                                                                                zia Fujiko