MalaPanza: ma cantu mmanca a Natali?

 

Bonasira e bentruvati a tutti l’amici. Oggi vardandu u calandariu mi ddhumau na lampatina : ma manca sulu ‘n misi a Natali! Eh già…e cusì mi rissi: “ Sava ccuminciari a pinzari a ncacchi idea pu cenoni i viggilia e i Natali !”.

E sapiti chi pinzaia mi fazzu (pirchì a zia vi penza sempri candu cucina) ? Pinzaia i ora a Natali mi vi priparu nu bellu meniù ra testa e peri, i ll’antipastu o dolci, na cosa a settimana, finu a Natali giustu giustu, cusì se vi mmanca ncacchi bella pinzata o aiti dubbi magari vi pozzu rari na manu i iutu.

E quindi ncuminciamu ca prima rigetta chi pinzaia pi vui… anzi chi primi tri, pirchì vistu chi cuminciamu i l’antipastu, e ndi vulimu trattari bboni, facimu nu tris ovveru tri picculi buccuni.

Certu ieu u sacciu chi nte vostri tavuli non mancherannu i vostri mulingiani sutt’ogghiu, giardinera e livi scacciati, ma magari se vuliti ggiungiri nu toccu i novità putiti pruari stu primu antipastinu, semplici e veloci, chi putiti priparari ra matina e poi mu passati du minuti nto furnu, prima mu sirbiti, staiu parrandu ri

ROSELLINI I SFOGLIA:

Ingredienti: ( ieu vi rugnu pi 6 cristiani, ma u sacciu chi siti comu minimu 20-30, quindi moltiplicati i ddosi!) 280 gr i pasta sfoglia pronta i chiddha chi tenunu nto frigurigicu già stinduta, 100gr i salami tagghiatu finu, nu tubettu i concentratu i pumaroru, sali, furmaggiu parmiggianu rattatu.

 

Dividiti a pasta sfoglia an dui, cusì aiti du’ rettanguli. Unu u spalmati cu cuncentratu i pumaroru , u furmaggiu rattatu e n’cocciu i sali , rassandu libera a parti finali.

DSC08665 DSC08667

Ncuddhiriati a pasta comu a na brasciola, bella bella finu a fini: aundi ristau a striscia senza conzu a spinnillati cu na uccia r’acqua cusì mbiddha e chiuri a brasciola.

Faciti a stessa cosa c’u sicundu rettangulu, ma stavota u cunzati sulu chi fetti i salami.

Ora tagghiati sti speci i nvoltini a fetti larghi nu itu (nu itu ri mei, però…menzu cm…) e i mintiti supra a na teglia ca solita carta i furnu (binirittu sempri cu a mbintau!) e i nfurnati a 200° pi na recina i minuti: sanna a culurari belli dorati.

DSC08673

Belli i viriri e facili a fari e candu vi mangiati caddhi caddhi non vi putiti firmari se non prima finisciunu.!

DSC08682

Va spettu ropurumani pu sicundu ntipastu! Non mancati!

 

                                                                                              zia Fujiko