MalaPanza: …non c’è Natali senza zippuli!

 

…e non ci su zippuli senza a zia Fujiko! Ahahahah…schirzamu tra amici! Però  a prima cosa chi dissi è vera assai: pi nuautri calabri non è Natali senza u sciauru ri zippuli! Se spiati a cali calabrisi vuliti, suprattuttu a chiddhi ra nostra provincia i Riggiu, cal’è a cosa chi cchiù i autri nci ricorda a cena ra Viggilia, tutti rrispundunu i zzippuli!

Zippuli nto nostru cori i figghioli, candu non c’erunu i panettoni i tutti i maneri, ma sulu chiddhu chi passuli, candu si spittava a notti i Natali pi mangiari bbonu, candu u turruni chi si canusciva era fattu chi fica sicchi cunzati chi nuci e ca scorcia ri rangi.

Zippuli nto nostru cori i figghioli, candu si spittava mi rriva a nonna chi i sapiva fari megghiu i tutti i zippuli, e staumu ddha ncantati ma virimu mpastari e rimpastari ddha pastella mbiddhusa, e laurari minandu forti chi brazza e chi mani , pi sbattiri bbonu ddha pasta ribelli.

Zippuli nto nostru cori i figghioli, candu ddha nonna ora non c’è cchiù, e nto Natali i sò zippuli nda mmancunu, ma mai cantu a iddha….!

 

ZZIPPULI I NATALI I ME’ NONNA

Ingredienti: 500gr i farina, 400ml i acqua, nu cucchiarinu i meli, du cucchiarini i sali, 12 gr i levitu i birra, ogghiu abbondanti pi friiri, passuli, sarda , zucchuru.

 

Faciti sciogghiri nta l’acqua tepida u levitu cù meli e girati bbonu.

DSC08800                DSC08803

Nta na bella suppera mintiti a farina e poi ggiungiti l’acqua nu pocu a vota, mpastandu bbonu e sbattendu a pasta mi pigghia aria.

A mità farina, ggiungiti u sali.

DSC08804 DSC08805

Faciti llevitari a pasta pi du uri, cumbigghiata cu cellofanni e cu na cuperta i lana.

 

DSC08806 DSC08807

Dopu i du uri ava essiri bella llevitata e china i buscichi r’aria. Faciti caddiari ogghiu abbundanti, e friiti a pasta a cucchiarati, girandula candu veni an galla.

DSC08809 DSC08810

Se vuliti fari i zippuli salati, nci putiti mbischiari a licia sutt’ogghiu a mmostra a mmostra nta pasta prima mi si friji, se i vuliti ruci i putiti frijri semplici e mi passati nto zucchuru ropu cotti oppuru putiti mbischiari nta pastella i passuli, sempri prima mi si frijunu. A gustu vostru!

L’unicu cunsigghiu chi vi rugnu è mi faciti cucchiarati picculi, pirchì nta pareddha si unchiunu assai!

DSC08811

DSC08821

Chista era l’urtima rigetta pi l’antipasti ru nostru Natali…va spettu a prossima cu Primu piattu!

 

                                                                                                                     zia Fujiko