MalaPanza: i piparelli …ma ianchi (a modu mei….)!

 

U sacciu, u sacciu….non diciti nenti! Scummettu chi vi pigghiau nu capistoticu….” Comu, i piparelli ianchi?????? Ma chi ndi cunti! I piparelli sù marroni!!!!”. E’ veru, i piparelli su marroni, pirchì nc’è a cannella e u zucchuru caramellatu nto mpastu….Ma a mia mi piaciunu cusì….senza caramellu e cu sciauru ru rangiu. E poi  sta rigetta mei si faci nda nnenti , cusì rumani matina vi putiti bagnari nto latti o nto cafè!

a

I PIPARELLI IANCHI

Ingredienti:

200gr i farina 00, 50 gr i  farina i mmenduli,100gr i zucchuru, 2 cucchiarati i meli, 2 ova, 170 gr di mmenduli sani ca scorcia, scorcia ru rangiu rrattata,1 cucchiarinu i levitu.

 

Mbischiamu a  farina i mmenduli cu’ meli e ca scorcia ru rangiu. Mintimu a farina a funtana, mbischiata cu levitu,   e intra nci mintumu u zucchuru e l’ova e impastamu .Candu finimu , mpastamu inziemi u mpastu i mmenduli cu chiddhu i farina e ndi facimu unu sulu.

Ora putimu mbischiari i mmenduli sani e cu mpastu facimu tri o quattru mastrazzola e i mintimu  nta na teglia ca carta i furnu, belli larghi pirchì u mpastu unchia nto furnu. Spinnellamu i mastrazzola cu l’acqua e poi nci mintimu i supra ncocciu i zucchuru.

Nfurnamu a 180° pi 20 minuti, quindi spurnamu e spittamu mi rifridda na para i minuti. Tagghiamu sti mastrazzola a fetti i menzu centimutru e poi rinfurnamu i biscotti  pi nautri 5 minuti sempri a 180°.

b

Su’ megghiu i chiddhi ccattati e non vi ricu u sciauru chi si senti nta cucina!

Bona culazioni e a prossima ca vostra……

                                                                                                                  Zia Fujiko