MalaPanza: No Stracetti e Cuddhuri, no Pasca!

Bonasira e bentruati! Ma cantu tempu passau chi non ndi virimu???? ‘N misi? O cchiù?…Va mmancau a vostra zia ru cori? Vui a mia si! Ma non fu trascuranza, criritulu! Pi cuscenza… non biristu cantu malaccasioni ndi capitaru nta l’urtimi tempi…ccà a casa Malanova???? Prima nda sfrattaru…. cusì i ll’oggi o rumani, senza scriviri e leggiri! E chi vi cririti chi fu facili truari nautra casa???? Menu mali chi ddhù bravu giuvini,  ru niputi ru me boss ndi truau nu bellu appartamentu novu! Comu cu è? Dhhu beddhu ggiuvini cu pizzu… chiddhu simpaticu …comu si chiama….va…. FortuTatu! Menu mali chi non ndi pigghia mancu ‘n pilu i so zì Malanova! Cmq prima mi ndi trova sta sistemazzioni, ndi girammu casi: aundi nc’erunu i surici, aundi c’era i tutte spundatu…. aundi pariva bbona e ambeci chiuviva i rintra…. Mah, menu mali chi finarmenti truammu sta bella sistemazzioni! Ora mi iarmaia ranou a cucina e pi sta Santa Pasca mi mintia all’opira subbutu! Menu mali chi simu ancora an tempu …c’è tutta a settimana ! Ora senza cchiù paroli vi rassu i du rigetti ra Pasca nostra….chiddha ri Cuddhuri e chiddha ri Stracetti e comu sempri, pruatili e mi sapiti a ddiri!

 

STRACETTI

Ingredienti: 1chilu i farina, na bustina i mmuniéca, 600gr i zucchuru, garoffulu e cannella, ‘n quartu i mmenduli pistati, na para i mmenduli sani, 300gr r’acqua.

Mbischiamu a  farina ca mmuniéca, u  zucchuru, garoffulu e cannella e a mmendula pistata fina. Nto menzu nci mintimu l’acqua e  ‘mpastamu bbonu nfinu a candu non si faci non mbiddha cchiù. Facimu ripusari pì menz’ura e poi tiramu  a pasta a 3mm circa.

 

13 14

Tagghiamo a pasta a rombi e supra a ogni biscottu mintimu na mmendula sana. Mintimu  i biscotti nta na teglia ca carta i furnu, ma mintimuli belli larghi chi nto furnu si unchiunu e s’ambiddhunu unu cu llautru.. Infurnamuo a 170° pì 20 minuti. Prima mi cacciamu ra teglia spittamu mi sa riffriddunu.

DSC00019

CUDDHURI

Ingredienti: nu chilu i farina, 6 ova, 150gr i ‘nzugna i porcu casaloru, 350gr i zucchuru, na busta i mmoniéca, 2 bustini i vanillina, nu russu r’ovu e latti , caramellini culurati… e se vuliti fari u panareddhu, puru l’ova bugghiuti.

Mbischiamu a farina cu zucchuru, a mmunièca e a vanillina. Nto menzu nci mintimu l’ova e a n’zugna e mpastamu tuttu cosi.

 

DSC00042 DSC00033 m

Facimu na spoglia i menzu itu rossa e tagghiamu i biscotti chi formi chi vulimu… a pupa, u cori , putimu fari na trizza o na cuddhureddha. Se i giuvinotti hannu u zzitu nci ponnu fari nu beddhu panareddhu cu ll’ova bugghiuti, a l’usu i na vota, e mu nciù rrialunu p’a Pasca.

Candu ficimu tutti i cuddhuri, sbattitimu u russu r’ovu cu u lutti e  nciù spinnellamu supra i biscotti. All’urtimu nci mintimu i caramellini culurati e nfurnamu a 170° pi nu quartu r’ura.

b

 

r

DDivirtitivi chi vostri figghi, niputi e cummari e mmangiatavilli a me saluti!

Pi i rrigetti in italianu: ccà truati i  stracetti e ccà truati i cuddhuri!