Google – by U Figghiu i Saru

 

googlegirl

L’atru iorni comu o solitu iapria Internetti e scrivia nti GuGle, poi o solitu u me ciriveddu brusciatu si mintiu in movimentu e pinzaia:
"Ma Pirchi Internetti si chiama puri Gugle???"
Circaia nti Gugle, Gugle pinsandu chi mi mandava ma fazzu nto Cul….. infeci……
Scopria chi Google non esti internet, ma nu motori i ricerca,  comu rici Wikipedia:

"Un motore di ricerca è un sistema automatico che analizza un insieme di dati spesso da esso raccolti e restituisce un indice dei contenuti disponibili, classificando questi contenuti in base a formule matematiche". 
Ovvero, esti nu strumentu chi cerca nti internetti certi cosi chi serbunu e poi ti torna chiddu chi truau. Google quindi esti nu motori i ricerca chi mbintaru stu studenti i l’Università di Stanford, Larry Page e Sergey Brin.
Sti dui sturiavunu comu e scecchi (a candu mi riciva me mamma mi mi fazzu i tabellini),  e mbintaru l’algoritmu chi cangiau Internetti chi si chiama PageRank.

Traducendu a parola PageRank, significa rango (importanza) i na pagina Web. Il PageRank esti n’algoritmu chi si basa sul concetto di popolarità ri relazioni sociali ri cristiani veri. Voli ricercari pagini chi sunnu chiu significativi. 
Spiegu meggiu cu n’esempiu;
PageRank funziona comu candu si va e si vota, ieu scrivu nti Gugle, e iddu cerca e siti mi nci rununu nu votu all’atri siti, u votu i siti u rununu chi collegamenti chi hannu all’altri siti, chi in termini tecnici su i Link. Non tutti i siti hannu a stessa importanza, ad esempiu u mei non cunta nenti chiddu i n’Università cunta i chiù.

Ora mi lori a testa, mi sforzaia troppu, pi cui voli poti vardare l’articulu scientificu chi fici nasciri a Gugle, cliccandu:

http://ilpubs.stanford.edu:8090/422/1/1999-66.pdf

Ieu non ci capiscia nenti, pruaia ma mi bruciaia sulu i cirivedda 😀 😀

 

Articolo originale  Google by U figgiu i Saru