MalaEventi: San Giuseppi – Festa ri Babbi!

. .vai forte Babbà, ma non na vota l’annu!

homer papi

Auguri Papi.. Auguri Pinu..
Auguri.. Pappinu!

by QuelliChe.. http://www.malanova.it